Eylem Manifestosu

Eylem'i, bilginin kirletildiği, insanın da kirlenen bilgiyle birlikte enformasyonun nesnesi haline getirildiği bir devirde hakikatin ve hikmetin çağrısı olma endişesi doğurdu. Bu nedenle enformasyon çağının zihinleri, kalpleri ve nesilleri tekdüze birer oyuncak haline getirmeye dönük yapılanışına karşı Eylem, köklü bir özgürlük soluğu olmayı hedefliyor.

Eylem; sıradanlığa ve birbirini taklit ederek rekabet eden gazeteciliğe karşı özgünlük kaygısını;

Eylem; küresel ideolojilerin dünyayı getirdiği karanlığa karşı hikmete matuf bir hak arayışını,

Eylem; gerçeğin tahrip edildiği ve haberin karmaşıklaştırdığı modern habercilik anlayışına karşı hakikat endişesini,

Eylem; insan zihnini şekillendirilmesi gereken bir hamur olarak tahayyül eden reklam fikrine karşı insan zihnini bilginin nesnesi değil öznesi kılan deruni bir zekanın varlığını,

Eylem; siyasi güç oyunlarının kalemi tetikle eşitleyen ve gazeteciyi tetikçi haline sokmaya çalışan baskılarına karşı kalemi fikrin kalesi olarak görebilmeyi;

Eylem; insan bedenini gazeteciliğin ürünü ve toplumları istediği şekle büründürmenin enstrümanı olarak konumlandıran magazin temelli bakışa karşı mahremiyeti,

Eylem; ticari kaygılarla bezeli yayıncılık anlayışına vakıayı kendi penceresinden aktarmayı, yani usulü esas kabul eden bir gazetecilik duruşunu;

temsil etmeyi dert ediyor.

Eylem'in gücü ve kararlığı ise bir güce dayanmamasına, emir almamasına ve nihayet; gazetecilik gazeteciliği bilgiyi muhatabına aktarmak dışında bir amaçla ilişkilendirmemesine dayanıyor. 

Elbette birkaç kişilik bir ekip olarak ortaya dünyayı değiştirebilmek gibi bir hedefle çıkabilme imkanımız yok ancak değiştirebileceğimiz kadarını değiştirmekten de imtina etmeyeceğiz. 

Haberi, bilgiyi ve fikri; adalet çizgisinden sapmadan aktarabilmek bir gazete ve bir gazeteci için amaçların en değerlisidir ki burada okuyucudan gelecek her türlü eleştirinin saygıyla karşılanacağı bir mecra olarak Eylem, bizzat okuyucusuna aittir.

SON HABERLER